Ana Sayfa > Odak Sektörler
 

SU YÖNETİMİ VE BARAJ GÜVENLİĞİ

 

Barajlar, HES’ler, Regülatörler, Depolama, Arıtma Tesisleri ve Ağları

 

Yaşamın kaynağı olan suyun yönetimi tüm ülkelerin için vazgeçilmezdir. Özellikle bu yüzyılda gerçekleşen küresel iklim değişikliğinin etkileri insanlık için gelecekte yıkıcı etkileri olacağı açıktır.  850 milyon insanın tatlı suya erişim sorunu yaşadığı dünyamızda su yönetimi ve güvenliği tüm dünyanın en önemli stratejik konusudur.  Bu noktada önemli kritik tesisler olarak Barajlar, Depolama, Arıtma Tesisleri ve Ağları ülkenin en önemli altyapı tesisleridir.  Taşkın koruması, su temini rezervuarları, hidroelektrik güç, sulama ve rekreasyon alanları olması sebebiyle saldırıların da açık hedefidir. Özellikle son gelişen uluslararası terörist eylemler ülkelerin su kaynaklarının güvenliği, devletlerin temel öncelikleri arasındadır.

 

 Su kaynaklarının yüzde yüz güvenli olmasını sağlamak mümkün olmadığından, bu kaynakların korunmasını ve güvenliğini artırmaya yönelik önlemler önem arz etmektedir. Su yönetiminde fiziki saldırıların yanında günümüzde altın çağını yaşayan genetik, moleküler mikrobiyolojinin ve bio-teknolojinin insanlığa sağladığı konforun yanında bu bilimlerdeki gelişim kitle imha silahlarına dönüşümü de içinde barındırmaktadır. Bu kritik tesislere etkin saldırı yöntemi olan bio-terörizm kişiler, ayrılıkçı gruplar veya hükümetler tarafından ideolojik, politik veya finansal kazanç sağlamak amacıyla hastalık yaratıcı mikroorganizma veya ürünlerinin yani biyolojik silahların insanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hastalık oluşturmak veya öldürmek amacıyla kullanılmaktadır.  Patojen mikroorganizmaların özel teknolojilerle silaha dönüştürüldükten sonra; su veya gıdalar aracılığıyla, enfekte vektörler veya aerosol formda (inhalasyon yolu ile) insanlara veya diğer canlılara aktarılırlar. Bu noktada yapılacak güvenlik mimarisinin temelini saldırı gerçekleştirmeden önlemektir. Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. olarak; bu tür saldırılara karşı yapılacak plan ve protokollerimizi erken tanı üstüne kurmaktayız. Kurduğumuz güvenlik şemsiyesi engelleme (prevention), koruma (protection) ve kurtarma (recovery) adımlarını içermektedir.

 

Kritik Su Tesislerine Yapılan Saldırıların Özellikleri

• Hammaddelere Ulaşılabilirlik ve Maliyeti Düşüktür,
• Üretimi Kolaydır, Çok Miktarda Üretilebilir,
• Öldürücülüğü ve Enfektivitesi Yüksektir,
• Enfeksiyon Dozu Küçük Miktarlarda Ortaya Çıkabilir,
• Çevre Koşullarına Dirençlidir,
• Etkin Dağılıma Sahiptir, Hava, Su ve Yiyeceklerle Yayılabilir,
• Kolay Depolanabilir, İstenildiğinde Dağıtıma Hazır Olabilir,
• İnsandan İnsana Bulaşması, Etkili Bir Tedavisinin Olmaması Saldırıyı Cazip Hale Getirmektedir.

 

Yüksel Güvenlik olarak bu tesislerin tüm fiziki güvenlik ihtiyaçlarını sağlamanın ötesinde ihtiyaç duyulan ek elektronik ve siber güvenlik çözümlerini de sunmaktayız.