Ana Sayfa > Hizmetler
 

ENTEGRE KAMP YÖNETİMİ VE GÜVENLİĞİ

Anahtar Teslim Kamp Yönetimi ve Güvenliği
 
Yönetim anlayışımız; kurulum/şirketlerin belirledikleri hedefe ulaşmaları için başta insan olmak üzere, parasal kaynakları, araç-gereçleri, hammaddeleri ve zaman faktörünü birbiriyle uyumlu ve etkin kullanmaya olanak verecek kararlar alma ve bunları uygulatma süreçlerinin toplamından oluşur. Günümüzde kurum/şirketlerin asıl uzmanlık alanlarına odaklanma gereksinimi, kurumların ana faaliyet alanı dışındaki konulardan zaman harcamaktan kaçınacak çözümler aramasına yol açmıştır. Bu olgunun doğal sonucu olarak; her türlü tesisin/kampın yönetimi, bakımı ve işletilmesi profesyonel deneyim gerektirmektedir. Kurumlar açısından bakıldığında işletme ve bakım hizmetlerini organik bünyelerinde barındırmak önemli yatırım ve kaynak gereksinimi yanında ciddi riskler de beraberinde getirmektedir. Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tüm bu hizmetleri sunarak sizlerin ana faaliyet alanınıza odaklanmanızı sağlar.
 
Size karşı tek sorumlu olan Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. oluşabilecek sorunlarda birden fazla muhatap yerine sorunların tek merkezden çözülmesini sağlar. Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. büyük ortağı olduğu Yüksel Yönetim Hizmetleri A.Ş. ve çözüm ortakları ile birlikte Türkiye ve çevresindeki tüm ülkelerde entegre kamp yönetimi ve güvenlik hizmeti veren ender şirketlerden birisidir. Farklı hizmetlerin tek elden sunumu ile müşterilerimize zamandan, maliyetten ve insan kaynağından tasarruf sağlamaktayız.
 
Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. 20 kişilik sismik/scouting ekipleri için mini kamptan, 5000 kişilik yerleşik kampa kadar, her türlü kamp hizmetini sunabilecek finans, lojistik ve insan gücü kaynaklarına sahiptir. İnsani yardım amaçlı kamplar ve mobil kamp hizmetlerinde ise bu sayı zamana, coğrafi bölgeye ve mevsim koşullarına göre değişmektedir. Biz anahtar teslim kamp yönetim sistemi kurarken öncelikle güvenlik, kamp altyapısı ve catering hizmetlerine odaklanırız. Diğer hizmetlerimiz bu yapının üstüne inşa edilir.
 
Temelinde yerel düşünüp global hareket etmek olan entegre kamp yönetim sistemimizi kurarken doğru maliyet analizleri oluşturmak temel önceliğimizdir.
 
Uzmanlık Alanlarımız
 
Entegre Kamp Yönetim Hizmetleri
Catering Hizmetleri
Seyahat Güvenliği ve Risk Yönetimi Hizmetleri
Temizlik Hizmetleri
Çamaşır Hizmetleri
Teknik ve Bakım Hizmetleri
İletişim Hizmetleri
İnsani ve Acil Yardım Hizmetleri
Araç ve İş Makinası Kiralama
Nitelikli Personel ve İşgücü Hizmetleri
Güvenlik Proje Tasarımı ve Risk Analizi
Personelli Güvenlik ve Devriye
VIP Güvenlik
 
Neden Entegre Kamp Yönetimi ve Güvenliği
 
Ana faaliyetlere daha etkin odaklanma,
Dünya standartlarında bilgi, deneyim ve teknoloji,
Kamp çalışanlarının yaşam kalitesinde artış,
Yerel, ulusal ve uluslararası makamlarla hızlı ve etkin iletişim,
Genişletilebilir kamp kurulumu,
Kampın değer ve kullanım süresinin artması,
Zaman ve kaynak tasarrufu,
Kaynakları daha stratejik konulara yöneltme,
Genel giderlerde %34’e varan tasarruf imkânı,
Üst yönetime yardımcı olacak doğru, ölçülebilir, sınıflandırılmış, bilgiler sayesinde sorunlara doğrudan odaklanmış çözümler geliştirme.