Ana Sayfa > Hizmetler
 

RİSK ANALİZİ

Güvenlik risk analizi konusunun temel unsurları güvenlik risklerinin, bu risklerin ölçeklerinin ve önlem alınması gereken alanların belirlenmesi sürecidir. Bireysel ve toplumsal güvenlik gereksinimleri arttıkça özel güvenlik hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklık ve saldırılara karşı duyarlığımız da artmaktadır. Korunan maddi değerlere yönelik saldırılar ciddi miktarda para, zaman, prestij ve gizli veya değerli bilgi kaybına sebep olabilirler. Manevi değerler açısından ise bu saldırıların toplu iş ve toplu yaşam gibi doğrudan yaşamı etkileyen sistemlere yöneltilmesi durumunda kayıp, insan sağlığı ve hatta insan hayatı bile olabilmektedir.
 
Bu nedenle Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından benimsenen ilkeler gereğince; risk analizi yapılırken mevcut değerler tek tek göz önünde bulundurulur ve her bir değerin maruz kalabileceği tehlike ve tehditler belirlenir. Bunun yanı sıra, tehdit ve tehlikelere karşı mevcut önlemler incelenir. Bir sonraki safhada, ortaya konulmuş olan değer, açıklık, tehdit ve karşı önlem değerleri girdi olarak alınıp, matematiksel ve mantıksal yöntemler kullanılarak risk değeri bulunur. Son aşama ise risk-değer eşleştirmesi olarak anılır.
 
Yüksel Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş. risk değerlendirme uzmanları Fizibilite çalışmalarını müteakiben, Güvenlik Risk Analizi yaparken sadece karşı önlemlerin nasıl ve ne biçimde alınacağı konusu üzerinde durmaz. Bu görevi, güvenlik risk yönetimi uygulaması ile birlikte değerlendirir.