Ana Sayfa > Hizmetler
 

KRİZ YÖNETİMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ

 

Acil durum yönetimi iş sürekliliğinde hayati önem taşır. Ayrıca güvenlik aktivitelerinin planlanmasında da rol alır. Görülemeyen riskleri en aza indirmek için müşterilere sonsuz öncelik ve pro-aktif rol üstlenerek en kısa sürede işleri kolaylaştırır ve işlerin düzgün bir şekilde işlemesini sağlar.

 

Doğası ve nedeni açısından incelendiğinde acil durum vakalarını iki şekilde tanımlarız;

 

• İşlevsel

• Çevresel

 

Birbirinden bağımsız oluşan çeşitli ve farklı kademelerdeki acil durum vakalarının işleri zayıflatmasına izin vermeyerek bunları ya son buldurmak ya da en az zararla olayı kapatmak amacımızdır. Biz iş sürekliliğinin karşılaşabileceği önemli riskleri analiz edip, bunlara karşı en iyi yönetim şeklini belirleriz.

 

Özel güvenlik servisleri alanında sahada kazandığımız tecrübemizle, olası bir acil durum vakasında stratejik ve taktiksel kararları en uygun hale getirip doğru kararların alınmasına yardımcı oluruz. Yeterli bilgileri toplayıp kanıtları oluşturulduktan sonra müşterilerimizi ve kendi çatımız altındaki personeli olası bir acil durum vakası konusunda teorik olarak canlı provalarla destekleyip eğitiriz.