Ana Sayfa > Odak Sektörler
 

SAĞLIK TESİSLERİ GÜVENLİĞİ

 

Entegre Sağlık Kampüsleri, Hastaneler, Sağlık ve Kan Sağlama Tesisleri, Medikal Enstitüler, Araştırma Laboratuvarları, Acil Durum Tesisleri

 

Toplumların yaşamsal kaynaklarından biri olan sağlık kurumlarının güvenliği onların gelişmişlik düzeyinin de bir ölçütüdür. Sağlık gibi vazgeçilmez bir alanda güvenlik ve tehdit unsurları birlikte hareket eder. Bu kritik kurumların korunması halkın refahı ve güvenliği için hayati öneme sahiptir.

 

Bunun nedeni ise hizmet verilen bu tesislerde fiziki güvenliğin yanında hassas kişisel verilerin toplanması, saklanması ve korunmasıdır. Bu kritik tesisler onları çekici bir hedef haline getirmektedir.

 

Bu tesislerin sahip olduğu benzersiz varlıkları ve bilgileri korumak ayrı bir uzmanlık alanını da beraberinde getirmiştir. Yüksel Güvenlik olarak bu kritik tesislerdeki güvenlik mimarimiz üç temel alana ayrılmaktadır.

 

• Fiziki ve VIP Güvenlik
• Elektronik Güvenlik
• Siber Güvenlik

 

Kritik sağlık tesislerinde bilişim teknolojilerindeki gelişimle birlikte artık sistemler birbirine entegre olmuşlardır. Bu entegrasyon mobil cihazlar, uzaktan erişim ve veri paylaşımını da içermektedir.  Bu gelişim kritik sağlık kuruluşlarını giderek hem genel hem de hedefli saldırıların odağı haline getirmiştir. Hastaneler, sağlık tesisleri ve kampüsleri benzersiz güvenlik riskleri barındırmaktadır. Hastaların savunmasızlığı ve hayat kurtaran profesyonellerin ve ekipmanın önemi, etkili güvenlik çözümleri gerektirir.

 

Kritik sağlık kampus ve tesislerinde emniyet ve güvenlik sağlamak, kısıtlı alanlara erişimi yönetmek ciddi profesyonel çözümler içerir. En önemlisi ise; her tesisin benzersiz güvenlik ihtiyaçlarını anlamak ve esnek, efektif, ölçeklenebilir ve proaktif çözümlerle sistem bütünlüğünü emniyete  almaktır. Yüksek Güvenlik olarak; ülkemizde ve yakın coğrafyalarda bu tesislere verdiğimiz hizmetler bizi farklı kılan en önemli birikimimizdir. Özellikle temel çözümlerimizin yanında radyoaktif ve tehlikeli maddelerin yönetimi, yangın ve acil durum yönetimi sistematiğimizle bizimle daha fazla güvendesiniz.

 

Bu Kritik Tesislere Yönelik Güvenlik Sistematiğimiz;

 

• Ölçeklenebilir Güvenlik Stratejisi ve Raporlaması
• Kritik Tesislerin Güvenlik Analizi
• Siber Güvenlik Sistemleri
• Ağ ve Sistem Güvenliği
• Uygulama ve Veri Güvenliği
• Taşınabilir Cihaz ve Ortam Güvenliği
• Nesnelerin İnterneti (IoT) Cihazlarının Güvenliği
• Ekipman Güvenliği
• Sabotaj ve Kundaklama Önleme
• Silahlı Saldırıda Savunma ve Püskürtme
• Elektronik Güvenlik Sistemleri
• Tehdit İstihbaratı Yönetimi
• Personel Güvenliği
• Fiziksel Alan Güvenliği